ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಮನೆ> ಸುದ್ದಿ

ಬ್ಲೂಮ್ಡೆನ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಜಾಹೀರಾತು

ನವೆಂಬರ್ 26, 2021

It doesn’t really matter what the product is. It can be zirconia, PMMA, or sunglasses and watches. There is really no difference. The only important point is to make your The product looks cool.

https://www.youtube.com/embed/KJ2m7Gy7-ms

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಆಂಟನಿ ಟ್ಯಾಂಗ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಬ್ಲೂಮ್ಡೆನ್ ಬಯೋಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್

+ 86 176 5248 6857

ಆಂಟನಿ ಟ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ